Hac Dua Ve Zikirleri,Telbiye Ve Anlamı


Hac duaları ve zikirleri sayılamayacak kadar çoktur.

Bu zikirler,hac yolunda ve haccın içinde olmak üzere iki kısımdır.

İlk olarak,mümin ihrama girmek istediği zaman gusledip abdest alır ve ihramını giyer.

Sonra iki rekat namaz kılar.Bu namazın birinci rekatında zammı sure olarak “Kâfirûn Suresi”ni ve ikinci rekatında “İhlas Suresi”ni okumak,namazı bitirdikten sonra da istenilen şeyle dua etmek müstehaptır.

Mümin,ihrama girmek istediği zaman buna kalbiyle niyet eder.

Dili ile de söylemek suretiyle kalbindeki niyeti kuvvetlendirir.

Bunun için,”Hacca niyet ettim ve Allahu Teâla(c.c) için hac ihramına girdim.”der ve telbiye getirir.

Vacip olan kalbin niyetidir.Telaffuz ise sünnettir.

Unutulmamalıdır ki,haccın yapılış şekline göre ayrı ayrı niyetleri vardır.

Bu konuda hac rehberlerindeki bilgilere müracaat edilmelidir.

Allâhümme innî neveytül-hacce fe-emnî aleyhi ve tekabbelhü minnî.

Anlamı:Allah’ım! Hacca niyet ettim.Onu yapmakta bana yardım et ve onu benden kabul et.

Sonra şöyle telbiye getirilir:

Lebbeyk Allâhümme lebbeyk,lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk,innel hamde venni’mete leke vel mülk,lâ şerîke lek.

Anlamı:Hizmetine geldim.Ey Allah’ım! Hizmetine geldim.Senin ortağın yoktur,hizmetine geldim.Hamd ve nimet senindir.

Mülk senindir,ortağın yoktur.

Bu,Rasûlullah(s.a.v)Efendimizin telbiyesidir.

Telbiyeden sonra kişinin Rasûlullah(s.a.v)’a salât-ü selam getirmesi,kendisinin ve istediği kimselerin dünya ve ahiret işleri için dua etmesi,Allahu Teâla’dan rızasını ve cennetini istemesi ve ateşten O’na sığınması müstehaptır.

Telbiyeyi ve bu duaları,her durumda;ayakta,otururken,yaya ve binitli iken,uzanırken,yürürken,abdestsiz,cenabet ve hayızlı iken,hallerin yenilenmesi,zaman ve mekanın değişmesi sıralarında,bunun için gece ve gündüzün başlamasında,seherlerde,yolcular birleşirken,kalkmak ve oturmak esnasında,çıkış ve inişlerde,binerken ve inerken,namazlardan sonra ve bütün mescidlerde söylemek müstehaptır.

Telbiye getirirken güçlük ve yorgunluk vermeyecek şekilde sesi yükseltmek müstehaptır.Fakat kadınlar seslerini yükseltemezler.

Her defasında telbiyeyi üç kere ve daha fazla tekrar etmek sünnettir.Bunu,konuşmadan veya başka şekilde kesmeden arka arkaya söylemek gerekir.

Kaynak:Gönül İncileri

Nasıl Dua etmeliyiz Bilmek Gerek


 

 

Şems-i Tebrizi buyurdu ki :

Allah’ın rahmet kapısı kapalı mı ki açmasını istiyorsun.

Rahmet kapısı her zaman açık.

Kapın açıkmı senin ona bak…!

-Nasıl dua edeyim dedi adam.

Şems-i Tebrizi :

Günahları terk etmekten daha güzel dua var mı..?

Sen dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre öyle yaşa ki dünya seni ahirete götürsün.

“Aşkın gözyaşları”

Hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’de RABB’imiz bizlere nasıl dua edebileceğimizin yollarını da göstermiştir.

Ben de onları paylaşmak istedim.

Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım.

Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da

Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler.

Umulur ki irşad olurlar.

(Bakara Suresi, 186)

… Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?”

(Furkan Suresi, 77)

Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin.

Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez.

(A’raf Suresi, 55)

Rabbini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret.

Gaflete kapılanlardan olma.

Şüphesiz Rabbinin Katında olanlar, O’na ibadet etmekten büyüklenmezler…”

(A’raf Suresi, 205-206)

“İsimlerin en güzeli Allah’ındır.

Öyleyse O’na bunlarla dua edin.

O’nun isimlerinde ‘aykırılığa (ve inkâra) sapanları’ bırakın.

Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır.”

(A’raf Suresi, 180)

“Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin.

Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”

(İbrahim Suresi, 38)

“… Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir.

Allah bilir de siz bilmezsiniz”

(Bakara Suresi, 216)

“Sabır ve namazla yardım dileyin.

Bu şüphesiz, huşu duyanların dışındakiler için ağır bir yüktür.”

(Bakara Suresi, 45)

“… İnsanlardan öylesi vardır ki: “Rabbimiz, bize dünyada ver” der; onun ahirette nasibi yoktur.

Onlardan öylesi de vardır ki: “Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru” der.

İşte bunların kazandıklarına karşılık nasibleri vardır.

Allah, hesabı pek seri görendir.”

(Bakara Suresi, 200-202)

“İnsan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan, pek acelecidir”

(İsra Suresi, 11)

İnsana bir zarar dokunduğunda, yan yatarken, otururken ya da ayaktayken

Bize dua eder; zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise, sanki kendisine dokunan zarara bizi hiç çağırmamış gibi döner-gider.

İşte, ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları böyle süslenmiştir.

(Yunus Suresi, 12)

Ebul Vefa Hz.’nin duası


 

Ya Allah!

Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için “la ilahe illallah”ı,

Her keder ve üzüntü için ‘maşa’Allah’ı,

Her bir nimet için ‘elhamdulillah’ı,

Hayret verici her şey için ‘subhanallah’ı,

Her bir günah için ‘estağfirullah’ı,

Her darlık için ‘hasbiyallah’ı,

Her musibet için ‘inna lillahi ve inna ileyhi raciun’u,

Her bir kaza ve kader için ‘tevekkeltu alellah’ ı,

Her bir itaat ve isyan hareketi için ‘la havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim’ i, hazırladım.

Ey Rabbım!

 Bize arttır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme.

Bizden razı oluver bizden kabul eyle.

 Ey Kerem sahibi!

 Ey esirgeyenlerin en merhametlisi!

 Duamı kabul eyle.

Hamd alemlerin Rabbın’a mahsustur.

Amin.

Sual: İsm-i a’zam duası hangisidir?


Sual: İsm-i a’zam duası hangisidir?
CEVAP
İsm-i a’zam, Kur’an-ı kerimdedir. Hangi âyetler olduğu belli değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(İsm-i a’zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [İbni Mace]

(Allahü teâlânın Esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [Şir’a]

(İsm-i a’zam şu üç surededir: Bekara, Âl-i İmrân ve Tâhâ.)
[İbni Mace]

Peygamber efendimiz ism-i a’zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:
(“Ya bedi’assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [Tirmizi]

(Başına dert ve bela gelen, Yunus Peygamberin duasını
[La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! Allahü teâlâ, onu muhakkak kurtarır.) [Tirmizi]

(İsm-i azam,
“Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim” âyeti ile “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum” âyeti içindedir.) [Tirmizi] [Bekara 162. ve Al-i İmran 2. âyetleridir.]

(“Allahümme bismikel a’zam ve rıdvânikel ekber” duasına devam edin; çünkü bu, esma-i hüsnadandır.)
[Taberani]

(Ya Rabbi, ya Rabbi diyene Allahü teâlâ, “İste kulum, istediğini vereyim” buyurur.)
[Deylemi]

(Kabul olması için duayı ihlas ile yapmalı, yiyip içtiği ve giydiği helalden olmalı, odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz.)
[Tergibüs-salât]

Peygamber efendimiz dua ederken, “Ya hayyu ya kayyum” derdi. (Tirmizi)

(Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü la ilahe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm) diye dua eden zata da buyurdu ki: (Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ o duayı kabul eder.) [Nesai]

Hazret-i Âişe validemiz anlatır:
(Resulullah, duanın kabul olmasına sebep olan ism-i a’zamı biliyor musun?)
buyurdu. Ben de bilmediğimi söyleyince, (Ya Âişe onu öğretmek ve onunla dünya için bir şey istemek uygun olmaz) buyurdu. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılarak, (Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni) duasını okudum. Gülümseyerek (İsm-i azam, okuduğun duanın içindedir) buyurdu. (İbni Mace)

(Ya zelcelali vel-ikram)
diyen birine, (Allah’tan ne istersen iste, kabul olur) buyurdu. (Tirmizi)

(“La ilahe illallahü vallahü ekber, la ilahe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, la ilahe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah” diye dua eden, her dileğine kavuşur.)
[Taberani]

(Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad)
diye dua eden bir zata, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ kabul eder.)
[Tirmizi]

Sual: İsm-i a’zamı ters okumak diye bir şey var mıdır?
CEVAP
Öyle bir şey yoktur.

İsm-i Âzam Duası


Peygamber(s.a.v) Efendimiz,bir adamın(ki bu Ebû Mûsa el-Eş’arî’dir) şöyle dua ettiğini işitince buyurdu ki:

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,bu adam Allah’tan ism-i âzamıyla istedi.O ism-i âzam ki,onunla istenildiği zaman Allah verir.Onunla dua edildiği zaman Allah ona icabet eder.”

Dua şudur:

Allâhümme innî es’elüke bi-enneke entellâhül-ehadüs-samedül-lezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı:Allah’ım!Ben senin zatında,sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan,her şeyden müstağni olup tüm varlıkların muhtaç olduğu;doğurmayan,doğrulmayan ve hiçbir şey O’na denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek senden(hayır) isterim.

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz,bir adamın aşağıdaki duayı okuduğunu işitince buyurdu ki:

“O mağfiret edildi.O mağfiret edildi.O mağfiret edildi!”

Dua şudur:

Allâhümme innî es’elüke yâ Allâhül-ehadüs-samedül-lezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.En teğfiralî zünûbî inneke entel-Ğafûru’r-Rahîm.

Anlamı:Ey Allah’ım,bir ve samed olan,doğurmayan ve doğurulmayan,eşi ve benzeri de olmayan Allah’ın adıyla senden istiyorum.Günahlarımı mağfiret et,sen Ğafûrsun,Rahîm’sin.

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz,İsm-i Azam’ın şu iki ayet olduğunu söylemiştir:

Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüver-Rahmânur-Rahîm.

Anlamı:İlahınız,tek olan ilahtır,ondan başka ilah yoktur.O Rahman ve Rahîm’dir.

Elif Lâm-Mîm Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-Hayyul-Kayyûm.

Anlamı:Elif Lâm-Mim.O Allah ki,O’ndan başka ilah yoktur.O Hayy ve Kayyûm’dur.

Rasûlullah aleyhisselam,sahabeden birinin aşağıdaki duayı okuduğunu işitince sordu:

“Bu adam neyi vesile kılarak dua ediyor,biliyor musunuz?”

Ashab-ı Kiram:”Allah ve Rasûlü daha iyi bilir.”dediler.

Peygamberimiz(s.a.v) buyurdu ki:”Nefsimi kudret elinde tutan Zât’a yemin ederim ki,o Allah’a,İsm-i Âzam’ıyla dua etti.O İsm-i Âzam ki,onunla dua edilirse Allah icabet eder,onunla istenirse Allah verir.”

O dua şudur:

Allâhümme innî es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ entel-Hannânül-Mennânu bedî’us-semâvâti vel-ardı yâ zel-celâli vel-ikrâm yâ Hayyu yâ Kayyûm.

Anlamı:Ey Allah’ım,hamdlerim sanadır,nimetleri veren sensin,senden başka ilah yoktur.Sen semavat ve arzın celâl ve ikrâm sahibi yaratıcısısın,Hayy ve Kayyûm’sun.Kainatı ayakta tutan hayat sahibisin.Bu isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyorum!

Kaynak:Gönül İncileri

Ya Rabb…


Ya Rabbi bu gurbette yaşamamı her hayrımın artışına vesile kıl.

 Allahım hayrı ve hayırlıyı istiyorum hayırlara kavuşturacak eylemleri bana kolaylaştır, güç ve kuvvet ver, sabır ver, irademi güçlendir, hakkımda ve müminler hakkında hayırlı olanı ver.
Ya Rabbim özümde, içimde, kendine yakın,

 Seni seven , Sana herşeyini veren, şer ve kötünün el atmadığı, şeytanın ve uşaklarının sokulamadığı,

 Senin yolunda bin kez yok olsa, tekrar Senin yolunda ölmek üzere bin kez var olmayı arzulayan, sıkıntıların, hüznün onu asla sarsmadığı, dünyanın bir sivrisinek kadar değerinin olmadığı, kutsal eylemlere hemde en ağırına en zoruna talip, beşeri, cahili hiç bir ünvana değer vermeyen, itibar etmeyen,

Allahı seven birini bulunca, herşeyiyle onu Allah için seven,

Allahı bilmeyenleri, idrak etmeyenleri merhametle eyilen ve net,

 berrak RabbAni ölçüde tebliğini yapan, hidayetini dileyen, ama katli vacip olmuş müstekbirler grühuna, kini öfkesi bir

 dağ kadar şedit mustazafın derdini dert edinen, hayatını, ezilmiş, sömürülmüş, aldatılmış halka adayan bir kişiliği dirilten şehitleri düşünerek ihlasla samimiyetle elimi Sana açarak, içimi Sana açarak fazlınla Senden en hayırlıyı en doğru yolu istiyorum.

Bu yolun yolcusu yap beni bu yolun adabını edebini, disiplinini,

 eylemlerini bilecek, yaşayacak gücü kuvveti bana ver Ya Rabbi…
Acizliğim kusurlarım kendimdendir
Güzelliklerim iyiliklerim lütfundandır.
Hayırlarla yarışanlardan eyle.
Şehadeti nasip eyle.Kanım Senin için aksın, ölümüm Senin yolunda olsun ,

 yaşayışım Senin için olsun Ya Rabbi beni hizbinden eyle.

Şeytanın hizbinden ve şerlerinden Sen koru
amin amin amin…..

 

Ayetler ve Hadisler Işığında Ramazan


 

Ramazan ayı ve orucun ehemmiyetini anlatan

Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve Hadisi şerifler,

bu ayın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini

 konusunda bize rehberlik edecek…

İslam dünyası bugün Ramazan orucuna başladı.

İslam’ın beş şartından biri olan oruç,

 bu ayda akıllı, buluğ çağına ermiş ve

Müslüman olan her kadın ve erkek üzerine zaruri bir kulluk borcudur.

Kameri aylardan olan Ramazan ayı,

Arapça “Remd” kökünden türemiştir.

Güneşin yakıcı sıcaklığı anlamındadır.

Oruç ayına bu ismin verilmesi, ateşin herhangi bir şeyi yakıp bitirmesi gibi, orucun da insanların günahını yok ettiği içindir. (bk. Müfredat, Ragıp el-Isfahani)

Ünlü İslam müfessiri Zamahşeri ise, “Araplar, ayların isimlerini yeni adlarla değiştirdikleri zaman, her ayın ismini o ayın bulunduğu mevsime uygun olarak koyarlardı. Bu değişikliği yaptıkları sırada oruç, sıcağın en şiddetli mevsimine rastgeldiğinden ona Ramazan adını vermişlerdi” demektedir.

Türkçede oruç diye tabir ettiğimiz bu ibadetin Arap dilindeki karşılığı “savm” ve “siyâm” kelimeleridir. Savm ve siyâm, kelime manaları itibariyle, bir şeyden el çekmek, geri durma, nefsi meylettiği şeylerden uzak tutmak demektir. “İmsak” bu anlamda kullanılmaktadır. Oruçlu yerine de “sâim” kelimesi kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de oruç anlamında “siyâm” (el-Bakara /183, 187, 196; en-Nisâ /92; el-Mâide /89, 95; el-Mücâdele /4) ve oruçlular anlamında da “sâimîn” ve “sâimât” (el-Ahzâb /35) geçer.

Dini terim olarak oruç, ilahi emirlerle mükellef (yükümlü) olan bir insanın tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar geçen zaman içinde yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden ibadet niyetiyle uzak durmasıdır. Oruç, Peygamberimiz (as)’ın Medine’ye hicretinden bir buçuk yıl sonra Şaban ayının 10. günü (Şubat 624) farz kılındı.

Dinimiz orucu ancak bilinçli ve bilgili kimselerin düşünüp anlayabileceği bir takım özel amaçlara ulaşmak için farz kılmıştır. Zaten Allah’ın, mahlukatı hakkındaki bütün fiilleri ve icra ettiği kanunlarla ilgili hükümleri belli bir amaç taşımaktadır. Çünkü O yaratmasında da, kişiye bir takım sorumluluklar yüklemesinde de mutlak hikmetle hareket eder. O hiçbir şeyi boş yere yaratmadığı gibi gereksiz yere de hiçbir hüküm koymaz. Bu, emir ve yasaklarda olduğu gibi ibadetler başta olmak üzere fıkhın diğer bütün konuları için değişmez bir ilkedir. Allah hiçbir şeye muhtaç değilken herkes O’na muhtaçtır. Emrettiği bir şeyin yerine getirilmesinin Allah’a bir yararı olmadığı gibi, emrine aykırı davranılması da O’na hiçbir zarar veremez. Bir emre uygun hareket etmekle elde edilecek bütün faydalar tamamen kullara yöneliktir.

RAMAZAN ORUCU İSLAM’IN ŞARTLARINDANDIR

Ramazan orucu, İslam’ın temel şartlarından biridir… Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur: “İslam, beş şey üzerine bina olunmuştur. Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun Rasulü olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak, Beyt’i (Kabe’yi) haccetmektir.” (Buhari-Müslim)

Oruç, sadece bu ümmete has bir ibadet değildir. Orucu farz kıldığı ayet-i celilede Cenab-ı Hak, bunu şu şekilde beyan buyurmuştur: “Ey iman edenler! Oruç sizden önceki gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (el-Bakara / 183)

Gelmiş geçmiş ümmetlere de farz olan oruç ibadetinden maksat, insanın kendisini tezkiye etmesi, takva sahibi olmasıdır ki, yukarıdaki ayetin son kısmı bunu ifade etmektedir. Onun için oruç tutan kimse, mümkün mertebe dünya muhabbetinden uzaklaşmaya ve bütün azalarını fenalıklardan korumaya çalışmalıdır.

Allah (cc) şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayetin ve doğruyla eğriyi birbirinden ayırıp açıklayan bir rehber olan Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara 185)

“Kim, yalan sözleri ve kötü davranışları terketmezse, Allah’ın onun yeme ve içmesini terketmesine ihtiyacı yoktur” (Buhari)

ORUÇLA İLGİLİ AYETLER

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı, (leallekum tettekun) Böylece umulur ki ittika edersiniz/günahlardan korunur, takva dairesine girer ve muttakilerden olursunuz.

Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.

Kullarım beni sana soracak olursa, işte Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da benim çağrıma cevab versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onlara örtüsüsünüz. Allah, gerçekten sizin, nefislerinize ihanet etmekte olduğunuzu bildi, tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdıklarını dileyin. Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırd edilinceye kadar yiyin, için, sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta olduğunuz zamanlarda da onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır, (sakın] onlara yanaşmayın. işte Allah, insanlara ayetlerini böylece açıklar; umulur ki sakınırlar.” [Bakara 183-184-185-186-187)

“Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (Ahzab 35)

“Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.” (Duhan 3)

“Gerçek şu ki, biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail, o gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.” (Kadir 1-5)

ORUÇLA İLGİLİ HADİSLER

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuşlardır:

* “Ramazan ayı geldiğinde rahmet kapıları açılır” (Buhari-Müslim)

* “Ramazan ayı girdiği zaman semanın kapıları açılır, Cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da bağlanır/zincire vurulurlar” (Buhari-Müslim)

* “Ademoğlunun bütün amelleri, iyilikleri on katından yedi yüz katına kadar kat kat artırılır. Allah azze ve celle şöyle der: ‘Ancak oruç müstesna. Şüphesiz o Benim içindir. Ve mükafatını ancak Ben veririm. Zira o şehvetin ve yeyip içmesini Benim için bırakmıştır.” (Buhari-Müslim)

* “Oruçlu için iki sevinç/mutluluk anı vardır. Birincisi iftar ettiği zaman (iftarıyla), ikincisi ise, Rabbine kavuştuğu zaman (orucuyla) sevinmesidir.” (Buhari-Müslim)

* “Muhammed’in nefsini elinde tutan Allah’a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında (kıyamet günü) misk kokusundan daha hoştur.” (Buhari-Müslim)

* “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan Kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer. Onlarla beraber başka hiçbir kimse giremez. (Kıyamet gününde) “oruçlular nerede?” diye çağrılır. Oruç tutanlar, kalkıp o kapıdan girerler. Oruçluların sonuncusu bu kapıdan içeri girdiği zaman kapı kapatılır, artık ordan içeriye hiç kimse giremez.” (Buhari-Müslim)

* “Oruç kalkandır. Kıyamet günü kul onunla kendini ateşten koruyacaktır.” (Buhari-Müslim)

* “Oruç ve Kur’an kıyamet günü kula şefaat eder.” (Müsned-Müstedrek el-Hakim)

* “Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari-Müslim)

* “Ramazan gelip geçtiği halde günahlarını affettirememiş olan kişinin burnu yerde sürtülsün.” (Buhari)

* “Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü (haramdan) daha çok uzaklaştırıcı, iffeti de çok daha koruyucudur. Evlilik külfetine güç yetiremeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç, şehveti kıran bir şeydir.” (Buhari-Müslim)

* Ebu Umâme (r.a)’dan, “Ey Allah’ın Resulü! Cennete gireceğim bir ameli bana göster” der. Allah Resulü (s.a.s.) de şöyle buyurur: “Oruç tutman gerekir, onun gibisi yoktur.” (Nesai)

RAMAZAN ORUCUNUN KARŞILANMASI

Rasullullah (sav) şöyle buyurmuştur; Bir veya iki gün öncesinden oruç tutmak suretiyle sakın Ramazanın önüne geçmeyiniz. Bir kimsenin adet edindiği bir orucu tutması bundan müstesnadır. Böyle bir kimse o orucunu varsın tutsun.” (Müslim)

RAMAZAN HİLALİNİN SÜBUTU

İbn Ömer (ra) Peygamber (sav)’in şöyle buyurduğnu rivayet etmektedir; “Hilali görmedikçe oruca başlamayınız, hilali görmedikçe de oruç açmayınız. Eğer bulut olduğu için hilali göremeycek olursanız, o takdirde ayın günlerinin sayısını otuza tamamlayınız.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai)

“Ramazan’dan once oruç tutmayınız; hilali görmekle oruca başlayınız, (şevval) hilalini görmekle de oruç açınız. Eğer bulut halili görmeye engel teşkil ederse, o vakit de onu otuz güne tamamlayınız.” (Tirmizi)

“Eğer bulutlu olursa o takdirde Şaban’ın sayısını otuza tamamlayınız.” Bir diğer rivayette de “Eğer Ramazan ayının 29. Günü bulut olur da (Şevval hilalini) göremezseniz, o takdirde otuz gün oruç tutunuz.” buyrulmaktadır. (Buhari)

ORUÇLA İLGİLİ ADAPLAR

Dilinize sahip olun, Bilinçsiz söz ve Tavırlardan uzak durun...

Oruçlu birinin her türlü boş ve yanlış sözlerden uzak durması son derece önemlidir. Aslında bu sadece oruç vaktinde değil, her zaman Müslümanların dikkat etmesi gereken bir konudur. Çünkü Allah müminlerin hasletlerini "Onlar boş ve faydasız sözlerden yüz çevirirler" (Müminun/3); "Cahiller onlara sataştığında onlar selam der geçerler" (Furkan /63) şeklinde anlatmaktadır. Fakat oruçlu iken bu konuda daha titiz davranmak gerekmektedir.

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
“Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin. Cahilce hareketler yapıp bağırıp çağırmasın. Eğer bir kimse ona söver veya onunla kavga ederse (ona); ‘ben oruçluyum, ben oruçluyum” desin.” (Buhari-Müslim)

“Kim yalan sözü ve onunla amel etmeyi terketmezse, Allah’ın, onun yemesini ve içmesini terketmesine ihtiyacı yoktur.” (Buhari)

ORUCA NİYET ETMEK

Rasulullah şöyle buyurmuştur:
“Fecirden önce oruç tutmaya niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur.” (Nesai-Tirmizi)

Başka bir hadiste ise Allah Rasulü şöyle buyurmaktadır: “Kim oruca geceden niyetlenmemişse orucu yoktur” (Nesai)

ORUCUN VAKTİ

“Fecir vakit, beyaz iplik siyah iplikten ayırd edilinceye kadar (tan yeri ağarıncaya kadar) yiyin, için, sonar geceye kadar orucu tamamlayın.” (Bakara / 187)

FECİR İKİ TÜRLÜDÜR

Fecr-i Kazib: Bu fecirde sabah namazının vakti olmamıştır. Oruç tutacak olan bir kimsenin bu vakitte yemek yemesi haram değildir. Bu fecrin alameti, ufukta dimdik duran, uzun bir kurt kuyruğu şeklindeki aydınlıktır.

Fecr-i Sadık: Sabah namazı vakti olmuştur. Bundan sonar yemek yenmez. Fecr-i Sadık, ufuk boyunca dağların ve tepelerin üzerindeki yaygın bir beyazlıktır.

İftar vakti ise; doğu tarafından karanlığın başladığı, batı tarafından da gündüz sona erip, güneşin yuvarlaklığının kaybolduğu vakittir. Zira; Allah Resulü (sav) şöyle buyurmaktadır; “Gece buradan yayılmaya başlar, gündüz buradan sona erer ve güneş de batarsa oruçlu iftarı açar.” (Buhari, Müslim). Bu güneşin tamamıyla batması demektir, aydınlığı kalsa bile hüküm aynıdır.

Takvimlerde imsak olarak belirtilen vakti, fecr-i sadığın doğuş vaktidir. İkinci fecir de denen fecr-i sadık, ufkun altındaki güneşin aşığının ufukta fark edildiği andan itibaren başlar. Doğu ufkunda beliren bu beyazlık, zamanla kuvvetlenerek ve alanını genişleterek devam eder ve sonunda güneş doğar. İmsak ile başlayan oruç yasakları, güneş batana kadar sürer ve güneşin batımından imsake kadar geçen vakit içinde bu yasaklar tamamen kalkar.

SAHURLA İLGİLİ HADİSLER

Hz. Peygamber'in (SAV) Ramazanla ilgili önemli sünnetlerinden biri de gecenin son vakitlerinde sahura kalkmasıdır. Sahur gecenin sonunda veya ortasından sonra yenilen ve oruçluya gün boyunca rahat oruç tutması noktasında destek olan yemeğin adıdır.

Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur;
“Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket vardır.” (Buhari-Müslim)

“Bizim orucumuzla, ehl-i kitabın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir.” (Müslim-Ebu Davud-Tirmizi)

“Biriniz ezanı işitince (yiyip-içtiği) kap elinde ise, ihtiyacını görünceye kadar onu bırakmasın.” (Ebu Davud)

Allah Rasulü (s.a.v.): “Sahur bereket yemeğidir, onu terketmeyiniz. Velev ki, biriniz bir şey bulamayıp bir yudum su içse bile. Çünkü Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere dua ve mağfiret ederler” buyurmaktadır. (Ahmed b.Hanbel).

Sahurun bereketi hem maddi hem de manevi yönü kapsamaktadır. Çünkü sahur vakti aynı zamanda rahmetin bol bol indiği, yapılan dua, zikir ve tövbelerle Allah'ın övgüsüne nail olmuş seher vaktinde tövbe edenlerin arasına girme fırsatının yakalandığı önemli bir zaman dilimidir.

İFTARLA İLGİLİ HADİSLER

Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur;
“İnsanlar, iftarı acele yapmaya devam ettikleri sürece hayır üzere yaşamaya devam ederler.” (Buhari-Müslim)

“Sizden biriniz (oruçluyken) iftar edeceği zaman (taze veya kuru) hurmayla iftar etsin. Zira o, berekettir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temizdir.” (Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace)

Kudsi hadiste Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “En sevgili kullarım, iftarı acele yapanlardır.” (Tirmizi- İbn-i Huzeyme)

Son olarak iftarda acele etme tavsiyesinin yanında yemek konusunda da aşırıya kaçmamaya, özellikle son zamanlarda sıkça karşılaşılan tıka basa yeme alışkanlığından da uzak durmaya dikkat etmek gerekir. Zira bu tavırlar sağlık yönü de bulunan orucu amacından uzaklaştıracaktır.

İFTAR ANINDA OKUNACAK DUALAR

İftar dualarından olmak üzere Allah Rasulünden şunlar rivayet edilmiştir;

* “Zehebe’z Zama’u ve’btelleti’l urûk ve sebete’l ecr inşallah.”
Manası: “Allah’ın izniyle susuzluk gitsin, damarlar kansın, sevap hasıl olsun!” (Müslim, Ebu Davud)

* “Allahumme leke sumtu ve alâ rızkike eftartu.”
Manası: “Allah’ım, senin için oruç tuttum, senin rızkınla iftar ettim.” (Buhari, Müslim)

ORUCU HURMA VE SUYLA AÇMAK

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyuruyor; "İftar eden hurmayla iftar etsin. Zira hurma berekettir. Hurma bulamayan su ile iftar etsin. Zira su da temizdir." (Tirmizi)

RAMAZAN’DA DUA

Allah Rasulü (sav) şöyle buyurmuştur; “Ramazan ayında her Müslümanın kabul edilecek bir duası vardır.” (Muvatta)

Başka bir hadiste ise Allah Rasulü şöyle buyurmuştur: “Oruçlunun iftar anındaki duası kabul edilir; geri çevrilmez.” (Ebu Davud, İbn Mace)

ORUÇLUYA İFTAR YEMEĞİ VERMENİN SEVABI

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur; “Kim, bir oruçluya iftar yemeği verirse veya bir gaziyi donatırsa, ona oruçlunun veya gazinin sevabı kadar sevap yazılır.” (Tirmizi, İbn Mace)

Bu konuda toplu iftarlar yerine, özel bir kaç kişiye yönelik yapılan iftarlar daha önemlidir. Fakir ve muhtaçlara iftarın verilmesi daha efdaldir. Son yıllarda toplu düğün salonlarında ve beş yıldızlı otellerde verilen iftarlar orucun manasına tamamen uzak davranışlardır. Bu tür uygulamalarda hem aşırı israf yapıldığı gibi hem de teravihe gitmek isteyen insanların önüne bir engel oluşturulmaktadır.

RAMAZAN AYINDA ZİKİR, İBADET VE İYİLİK YAPMANIN ÖNEMİ

Allah (cc), Ramazan günlerinden oruç tutmayı farz kılarken Hz. Peygamber de (sav) gecelerini değerlendirmeyi özellikle tavsiye etmiştir.

Ramazan tam anlamıyla bir hayır mevsimidir. Bu ayda yapılan iyiliklerin karşılığı kat kat verilir. Allah'ın affı bu ayda çoşar ve hayır yapmaya ilgi bu ayda zirveye çıkar. Gerçek mahrum bu ayda Allah'ın rahmetinden nasibini alamayan kimselerdir. Allah'ın rahmetine ise O'na yönelip zikirle, şükürle ve en güzel şekilde kulluk görevi yerine getirilerek ulaşılır.

Bu ayda yapılabilecek ibadetleri şöyle sıralayibiliriz: Çokça zikir, dua ve tövbe etmek, bol bol Kur'an okumak, namazları cemaatler kılmaya özen göstermek. Elbette bu ibadetlere her zaman devam etmek gerekir. Fakat fırsatı değerlendiremeyip cehennemden kurtuluş ve Allah'ın affına ulaşma hazzını yaşamadan bu aydan çıkmamak için Ramazanda bu ibadetler ayrı bir değer taşımaktadır.

Rasulüllah (sav) Ramazan ayında diğer aylara nazaran daha fazla ibadet ederdi. Cebrail (as) O’na Ramazan’da gelir ve karşılıklı Kur’an-ı Kerimi okurlardı. Yine bu ayda Hz. Peygamberin cömertliğinin sınırı olmazdı.

Rasulallah (sav) şöyle buyurmuştur; “Her kim, inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Müslim)

Hz. Aişe validemiz (R. anha) şöyle buyurmuştur; “Rasulullah (sav) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazanın son on gününde ise çok daha şiddetli bir gayrete geçerdi. Son on günde geceyi ihya eder, ailesini de (gecenin ihyası için) uyandırırdı.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi)

“Allah Rasulu (sav) Ramazan ayında Cebrail (as) ile her sene Kur’an-ı Kerim’i baştan sona bir kere okurlardı. Fakat irtihalleri senesinde iki kere dinletmişlerdi.” (Buhari, Müslim)

“Rasulluh (sav) Ramazan dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmedi.” (Buhari, Müslim, Nesai)

Rasullullah (sav) şöyle buyurmuştur: (Herhangi bir kul Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, bundan dolayı şüphesiz Allah o kulun yüzünü ateşten yetmiş sonbahar (yetmiş yıl) kadar uzaklaştırır.” (Müslim)

“Allah Rasulü (sav) hayırda, insanların en cömerdi idi. En cömert olduğu zaman da Ramazan ayı idi. Muhakkak ki Cebrail (as) her sene Ramazan ayı içinde bu ay çıkıncaya kadar Allah Rasulü ile buluşur, Allah Rasulü de ona Kur’an’ı arz eder idi. Cebaril ile buluştuğu zaman Allah Rasulü hayırda, esen rüzgardan daha cömert olurdu.” (Buhari, Müslim)

“Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak, Ramazan ayının (gecelerini) kıyamla (teravihle, namazla, ibadetle) geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Müslim)

Bir rivayette Cebrail (as) "Ramazana ulaşıp da bu ayda Allah'ın affını elde edemeyenlere yazıklar olsun" diye beddua etmekte ve Hz. Peygamber de (sav) bu bedduaya "Amin diyerek karşılık vermektedir." (Tirmizi)

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

Yüce Allah, Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyumaktadır;
“Apaçık olan Kitab’a andolsun ki. Biz, onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.” (Duhan 3)

“Gerçek şu ki, biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir 1-3)

Resulullah (sav): “Kadir gecesini Ramazanın son on günü içinde arayınız” buyurmuştur. (Müslim)

Hz. Aişe (r.anha) şöyle haber vermiştir: “Resulullah (a.s) Ramazan’ın son on günü girince geceleri ihya eder, aile halkını da uyandırır, ibadete daha fazla önem verirdi. Diğer vakitlerden çok daha fazla bir ibadet gayreti içerisinde olurdu.” (Müslim)

Allah Rasülü şöyle buyurmuştur: “Her kim kadir gecesini, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari-Müslim)

Aişe validemiz (r. anha) şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Rasülü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem ne söyleyeyim?” diye sordum. Rasulullah (s.a.v) şöyle dememi buyurdular: “Allahümme inneke afuvvun. Tuhibbu’1-avfe fa’fu anni.” -Manası: “Ey Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet!” (Tirmizi)

Rasulullah şöyle buyurmuştur: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on günündeki tek günlerde arayın.” (Buhari)

İbn Ömer (r.a) şöyle nakletmiştir: “Sahabelerden bazı kimselere, rüyalarında, Kadir gecesinin, (Ramazan’ın) son yedi günü içinde olduğu gösterildi. Resulullah (a.s.) onlara; “Görüyorum ki rüyalarınız Ramazanın son yedi günü hakkında birbirine uygun düşmüştür, Artık kim Kadir gecesini aramaya kalkışırsa, onu Ramazan’ın son yedisinde arasın” buyurmuştur.” (Müslim)

TERAVİH NAMAZINI BIRAKMAYIN

Teravih namazı, Allah Rasulü (s.a.v.)’in Ramazan’da cemaatle kılmak suretiyle bize bıraktığı bir sünnetidir. Ancak farz olmasından korktuğu için, ümmeti güç yetiremez diye sürekli cemaatle kılmayı terk etmiştir. Bundan dolayı Ahmet b. Hanbel, Şafii ve Ebu Hanife ile bazı Malikiler Teravih namazını camide cemaatle kılmak efdaldir derken, Malik, Ebu Yusuf ve Şafii’lerden bazısı da kişinin teravih namazını evinde kılması efdaldir demişlerdir.

Teravih namazının kaç rekat olduğu alimler arasında ihtilaflıdır. Muhaddislere ve muhakkiklere gore teravih sekiz rekattır. Üç imam; Safii, Ebu Hanife ve Ahmed’e göre teravih yirmi rekattır. İmam Malik’e göre ise teravih otuz altı rekattır. Birincilerin delili şu hadis-i şeriftir: Aişe validemiz (r.a.) şöyle rivayet etmektedir: “Allah Rasulü (sav) ne Ramazan ayında ve ne de diğer zamanlarda gece namazını onbir rekattan fazla kılmadı. Önce dört rekat kılardı ki onların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra dört rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra üç rekat namaz kılardı.” (Buhari-Müslim-Muvatta] Teravih namazının yirmi rekat olduğunu söyleyenlerin delilleri de Abdurrezak’ın Musannef’inde ve el-Beyhaki’nin Sünen’inde rivayet edilen teravih namazının yirmi bir rekat veya yirmi üç rekat olduğunu belirten hadislerdir. Her iki hadis de sahih senedle rivayet edilmiştir.

Hafız İbn Hacer “Fethu’l-Bari”de bu rivayetleri cem etmiştir. İmam ibn-i Hacer, teravihin insanların içinde bulundukları hacet ve konumlara göre eda edilmesi gerektiğini belirtikten sonra, sahabilerin teravihi on bir rekat kıldıklarında kıyamı uzattıklarını ancak yirmi bir rekat kıldıklarında ise kıyamı kısalttıklarını ifade ediyor. Bugün Müslümanların çoğunun kıraat, rüku ve secdelerini acele yaparak kıldıkları namaz, eksik bir namazdır. Bu, kimi zaman onların namazının bozar ve namazın heybetini alır götürür.

FITIR ZEKATI (SADAKA-İ FITR)

* İbn-i Ömer’den rivayet edilen bir hadiste: “Rasulullah (s.a.v) Fıtır sadakasını Ramazan ayında hurmadan bir sa’ (2.917 kg) ve arpadan bir sa’ olarak erkek-kadın bütün Müslümanlara farz kılmıştır.” (Buhari-Muslim)

* İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: “Rasulullah (sav) fitreyi oruçlulara lüzumsuz ve çirkin sözlerden temizlenmek ve yoksullara yiyecek sağlamak için farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan (Bayram namazı) önce öderse bu makbul bir zekat, kim namazdan sonra öderse, her hangi bir sadakadır.” (Ebu Davud-lbn Mace) Bu hadis, fitrenin fakirlere harcanan bir sadaka olduğuna, zekatın harcanacağı diğer yerlere verilemeyeceğine delildir.

* “Resulullah (s.a.v)’a, “Ramazandan sonra hangi oruç efdaldir?” diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: “Ramazanı tazim için Şa’ban!” Tekrar soruldu: “Hangi sadaka efdaldir?” “Ramazanda verilen!” cevabını verdi.” (Tirmizi)

Sadaka-i Fıtr, küçük, büyük, kadın, erkek, her Müslümana farzdır.

Sadaka-i Fıtrın miktarı bir Sa’dır. Bu da o belde halkının en çok kullandığı gıda türünden olmalıdır.

Sadaka-i Fıtrın şartı ise, bir günlük yiyeceğinden fazla bir yiyeceğe sahip olmaktır. Fazilet, fakirlere daha çok yararlı olanı vermektedir.

Sadaka-i Fıtrı verme zamanı, bayram namazından öncedir. Bayram gününden bir iki gün önce vermek de mümkündür. Bayram gününden sonraya bırakılmasi caiz değildir.

RAMAZAN’IN SON ON GÜNÜ VE İ’TİKÂF

Hadislerin de ortaya koyduğu üzere Hz. Peygamber (sav) Ramazanın son on gününe diğer günlerden daha fazla önem verirdi.

Hz. Aişe (Ra) bu hususu, “Allah Resûlü (sav) Ramazanın son on günü girdiğinde ibadeti yoğunlaştırır, gece boyunca ibadet eder hatta gece ibadetine katılmaları için ailesini de uyandırırdı” ifadeleriyle anlatmaktadır. (Buhari)

Hz. Peygamber’in (sav) Ramazanın son on gününe verdiği önemin bir göstergesi de i’tikâftır. (İ’tikâf’ın terim manası; Allah’a yaklaşmak niyetiyle mescide bağlı kalmak ve onda ikamet etmektir.) Hz. Peygamber (sav) bu dönemi tamamen ibadetle geçirmek için mescitte kalarak değerlendirirdi. Allah Resûlü (sav) vefatına kadar buna devam etmiş sonrasında da eşleri ve ashabı bu ibadeti sürdürmüşlerdir.

İbn-i Ömer, Enes ve Aişe (r.anhum)’dan şöyle rivayet edilmiştir: “Rasulullah vefatına kadar Ramazan’ın son gunünde i’tikafa girer ve derdi ki: “Kadir gecesini Ramazanın son on gunünde arayın”. Vefatından sonra da hanımları i’tikafa girdiler.” (Buhari-Müslim-Tirmizi-Muvatta-Nesai-Ebu Davud- İbn Mace)

“Nebi (s.a.v) i’tikafa girmek istediği zaman, sabah namazını kılar sonra i’tikaf mahalline girerdi.” -Yani 20. günün sabahı- (Buhari-Muslim)

İmam Zühri şöyle demiştir: “İnsanların i’tikafı nasıl terk ettiklerine şaşıyorum. Oysa Rasulullah (s.a.v) bazı şeyleri bazen yapar bazen de terkederdi. Fakat vefat edinceye kadar i’tikafı terketmemiştir.”

“Hz. Peygamber (s.a.v) her Ramazanda on gün i’tikafa girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi gün i’tikafa girdi.” (Buhari-Ebu Davud-İbn Mace)

Aişe (r.anha)’dan rivayetle, kendisi şöyle buyurmuştur: “Sünnet olan, i’tikafa girenin hasta ziyaret etmemesi, cenazede bulunmaması, hanımına dokunmak dahil ona yaklaşmaması ve mutlak gereken bir ihtiyacı hariç mescidden çıkmamasıdır. Oruç olmadan i’tikaf olmaz. Büyük ve toplayıcı bir mescidde de bulunmadıktan sonra i’tikaf gerçekleşmez.” (Ebu Davud-Beyhaki)

İ’tikafın en faziletlisi Ramazan’ın son on gunünde girilendir. Bunun sebebi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine rastlamak ihtimalidir.

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTMANIN HARAMLIĞI

Rasulüllah (sav) şöyle buyurur; “İki günden oruç yoktur; fıtır (Ramazan) ve Kurban Bayramı.” (Buhari)

“Teşrik günleri, yiyip içme ve Allah’ı zikretme günleridir.” (Müslim)

RAMAZAN SONRASI ŞEVVAL ORUCU

“Her kim Ramazan orucunu tutar da, sonra Şevval’den altı günü eklerse, bu, bütün sene oruçlu gibi olur.” (Müslim)

Dualardan Şeçmeler


Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua
Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul:

“Allah-u Teala’nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah’ın yardımıyladır” derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.


Arabaya Binerken Okunacak Dua
“Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün.”

Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O’ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.

Kaynak:Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi

Belli Bir Saatte Uyanmak İçin
Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse,

Kevser sûresini üç defa ve Allah’a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.

Bir Sene Boyunca Haste Olmamak İçin
Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak yedi Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez.

Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Aralık 2010
Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:

“Bismillahi e’uzu bi’izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca’i hâzâ”

Kaynak. Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003

 

Boş Konuşulan Mecliste Oturulursa

Kim, malayani konuşmaların çok oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.

“Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.”.


Kaynak: Tirmizi, Daavat 39, (2329)

 

Çocuk Düşmemesi İçin

Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp:


“Ya Mübdi” ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar.

Kaynak: Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001

 

Çocuk İsteyenlerin Okuyacağı Ayetler

Cinsi münasebetten evvel avret yerini açmadan Enbiya Suresi’nin 87. ve 88.  ayet-i kerimeleri üç kere okunur. Bu ayeti kerimler şunlardır:
 
 

Düşmanına Bakanın Okuyacağı Dua

“Ey ceza günün maliki! Ancak sana tapar ve ancak Senden yardım isterim”


Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Nisan 2011

 

Evden Çıkarken Okunacak Dua

“Bismillahi tevekkeltü ala’llahi, velâ havle velâ kuvvete illâ billahil Aliyil Azim”

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret O’ndandır, yüce ve büyük O’dur.”

 
Eve Girildiğinde Okunacak Dua

Allahümme inni es’elüke hayrel mevleci ve hayre’l mahreci, bismillahi velecna ve ala’llahi rabbena tevekkelna”


“Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allahın adıyla girer, Allahın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.”

Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi

 

Ezandan Sonra Okunacak Dua

Allahumme rabbe hâzihî’d-dav’veti’t-tâmmeh ve’s-salâti’l kâimeh, âti Muhammeden’il vesîlete ve’l-fadîlete ve’d-derecete’l-vâsiate ve’b’ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh.”

“Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm’a vesile ve fazileti ver. O’nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a eriştir.”


Kaynak: Buhari, Ezan

 

Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua

Rasulüllah şöyle buyurmuştur:

“Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? :

“Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah’ın adını okurum. Ey Allah! Beni senin kazana razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim.”

Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Mayıs 2011

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn.”

Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah’ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

Hastaya Şifa Namazı
Her kim iki rekat namaz kılıp her bir rekatında Fatiha’dan sonra üç kere İhlas Suresi okur da namazı bitince kıldığı yerde oturup kimseyle hiç bir şey konuşmadan bin kere:


“Ey acayip işleri essiz olan Allah! Ceza gününe kadar bana hayırla rahmet et” tesbihiyle zikirde bulunursa Allah-u Subhanehu ve Tela ona yepyeni bir hayat bahşeder.

Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Ocak 2011

 

Hastalığın Allah’ın İzniyle Sıhhate Dönüşmesi

 
Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine:

112 kere “Allahümme ente’l-melikü’l-hakku’llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi

3 kere de “Yâ Şifae’l Kulûb” dese o hastanın hastalığı Allah’ın izniyle sıhhate dönüşür.

Yâ Selâm” Her kim bu ismi 161 kere hasta üzerine okusa o hasta sihhat bulur.

Kaynak: Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı,  M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001

İhtiyacın Karşılanması Sıkıntının Giderilmesi
Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak “Yâ Vehhâb” dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk’a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir.

Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan “Yâ Semi” ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.

Hali değişen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra “Yâ Lâtif”  ismini 100 kere okuyup Allah’tan hacet dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah’da onun ihtiyacını giderir .

Kaynak: Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001

 

İki Kişi Arasındaki Bir İhtilafın Kaldırılması

Bir yemek üzerine “Yâ Vedûd” ismini 1000 kere okuyup sonra o yemeği o muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaşmazlık ortadan kalkar.

Kaynak:Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001

Servet İsteme Duası
“Allahumme inna nes’elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına

(Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)


Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
 

Tehlikeye Maruz Kalanın Okuyacağı Dua

Rasulullah (sav) buyurdu:


“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. o çok yüce ve pek büyük olan Allah’ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur.”

Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Nisan 2011

Tuvalete Girerken Okunacak Dua
“Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.

(Bismillâh. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)

Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua
“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî min zalik”

(Bana rahatsızlık veren şeyleri giderip, sıhhat ve afiyet hibe eden Allah’a hamd olsun.)

Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua
“Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”

(Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah’ım, Kayyûm olan Allah’ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)
Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi

 
Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

 
Allahume bârik lenâ fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah


(Allah’ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.)

Kaynak: Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi

Zalimin Helaki İçin Bir Dua

“Ey güçlü kuvvet sahibi! Ey şiddetli kuvvet sahibi! Ey bütün yaratıkların, karşısında zelil duruma düştüğü yüce izzet sahibi! Şu azgına karşı bize kafi gel ve onlardan bizim intikamımızı al”

Kaynak: Kasr!ı Arifan Dergisi, Mayıs 2011


Zor Bir işle Karşılaşınca Okunacak Dua

“Ey Allah! Senin kolay kıldığından başka  bir kolay yoktur. Sen dilediğin zaman, zor olanı kolay ve yumuşak yaparsın.”

Nazar, Göz Değmesi


İsâbet-i ayna; nazar değmesine tedbîr olarak Allah’ın kitabında sekiz âyet vardır.

Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez.

 Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki, yedi âyettir.

Bir de Âyete’l-Kürsî.

“Beğendiği bir şey gördüğünde bir mü’min:

derse ona nazar isabet etmez.” (38)

Nazar Duâsı

Rabbı onu seçip iyilerden kıldı.

 Doğrusu inkâr edenler, Kur’ânı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.

 “O delidir” diyorlardı.

Oysa Kur’ân âlemler için öğütten başka birsey değildir. (39)


(38) Râmûzû’l-ehadîs
(39) Kalem Sûresi, 51-52.

Mevlid Kandili duası


EÛZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRRAHİM

Ya ilahel alemin

 
İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu.
Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden,
baharın da kıştan farkı yoktu.
İyilikler, kötülüklerle iç içe;
akıl nefse yenik,
ruh da bedenin esiri idi.
O güzeller güzeli
Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi
düşünceye kapılar açıp
insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı.
Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden
Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü
sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi!

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh’ım!

 
Mahlûkatın adedince,
Zatının rızası,
Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca
Efendimiz Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selam la bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi’de el açıp yakarıyoruz

Ey her şeye hayat bahşeden Allah’ım

 

bütün insanlık, hatta bütün bir varlık âleminin bayramı sayılan
mübarek günleri vardır.
bir gün daha vardır ki,
o da Allah Rasûlü’nün dünyayı teşrif buyurarak
tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır.
Bizler şimdi o anı yaşıyoruz.
Rahmet-i Rahman’ın galeyana geldiğine inandığımız
bu kutlu zaman diliminde,
Mevlid Kandili’nin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle,
ümmet-i Muhammed’in hal-i pürmelali açısından
bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduğumuz mülahazasıyla, Şefkat Peygamberi’nin ruhaniyetine sığınarak,
sen den yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz ya rabbi

Ey her şeye gücü yeten Allah’ım

 
Efendimizi düşünmekle
hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını
ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız.
Duyarız imanın yenilmez gücünü,
Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu,
Duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini,
Duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini.
N’olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince
Bütün insanların ruhlarına duyur ya Rabbi!

Ya Rabbel alemin

Onun terbiyesi, onun üslûbu ve onun sistemiyle yetişmiş olan nesillerin
imanları iz’ân ufkuna erişiyor,
muhabbetleri çağlayanlara dönüşüyor.
efendimizi bu ölçüde duyup sevmeleri münasebetiyle
her an daha da şahlanıyor
ve o kutlunun arkasında bulunma sevinciyle adeta yeni bir asr-ı saadet yaşanıyor.
Sen dünyamıza yeniden bir huzur çağı
ve gül devri yaşat ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi Allah’ım

 
Yüzümüz yok, hicap içindeyiz;
Efendimizin senin katındaki nazının geçerliliğine de ümitlerimiz tam.
Keşke ne seviyede olursa olsun
efendimizden hiç uzaklaşmasaydık;
ondan gelen ışıklardan
ve ruhlarımıza boşalan mânâlardan
hiç mahrum kalmasaydık..
ve onu o inandırıcı çehresiyle
içlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilseydik!..
sen bizleri kendi uzaklıklarını aşabilen
hak ve hakikatleri de bütün derinlikleriyle duyabilenlerden eyle ya rabbi!

ya ilahel alemin

 


O güzeller güzeli Sevgiliyi, bir kere daha misafirimiz eyle..
tahtını sinelerimize kur
gönüllerimizdeki karanlıkları kov,
bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur
ve bize yeniden diriliş yollarını göster ya rabbi

İnananları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah’ım

 

her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri o kutlunun ışığıyla dağıtıver
herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver.
her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çözüver
sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoşgörüyle coşturuver
ruhlarımızı aklın aydınlığı, gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluşturuver
ve bizi kendi içimizdeki hicran ve hasretlerimizden kurtarıver ya Rabbi!

Ey merhameti bol olan Allah’ım!

 
şefkati, adaletini aşkın gönüller sultanını unuttuğumuzun
ve saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız.
Biliyoruz ki o rahmet nebisi
incinse de küsmedi
Vefasızlık görsede alakayı kesmedi
Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardı. Katiyen lanette bulunmadı. Lanet ve bedduaya “âmin” de demedi.
Sinesini, Ebû Cehil’leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiği kadar açtı
ve her sözünü, her davranışını senin rahmetinin enginliğine bağladı.
Sen bizleri onun o engin merhametinden istifade eden
ve şefaatine de nâil olanlardan eyle ey Rabbi!

Ey ihsanları sonsuz olan Allah’ım

 


düşe-kalka olsa da hep Efendimizin izinde yürüme gayretindeyiz.
N’olur bizi bir kere daha sevindir.
Sevindir ki; bağının taptaze fidanlarıyla
adını âleme tam duyuracak demdeyiz.
Bu dünya ışığa hasret gidiyor.
Bizler o kırık azimlerimiz ve o çatlamış ümitlerimizle,
yolların hakkını veremesek de hep yollardayız.
Sadece hislerimizle de olsa, aradığımız hep senin habibin;
N’olur gönüllerimiz bir kere daha onunla dolsun,
ufuklarımızı saran şu upuzun geceler yerlerini gündüzlere bıraksın
ve viladeti bizim hakiki bayramımız olsun..

Ey yapılan dualara cevap veren Allâh’ım

Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin;
Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin,
Darda kalanlara icabet edersin,
Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın
Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin
Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin
Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!

Allâh’ım

 


acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,
Korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız.
Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Ey Yüceler Yücesi!

 
bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan,
bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat
ve sinelerini daimî bir sevgiyle doldur! Ya Rabbi!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!
Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Allahım

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver
ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri
senin rızan yolunda kullanmayı
bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Allahım

 


Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Allahım


Cümlemize vicdan genişliği lutfet
Kalplerimize inşirah bahşet
Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl
Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım


Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider
Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..
Kalplerimizi birbirene ısındır ve
Bizleri birbirimize sevdir
Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi
Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

Allâh’ım!

Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in Sen’den istediği
her türlü hayrı Sen’den istiyor,
yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı
her türlü şerden de
sana sığınıyoruz.

Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelekremîn!


Bizim, anne-baba ve ecdadımızın
Bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin,
Bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın,
Sevdiklerimizin, sevenlerimizin,
Içinde neş’et ettiğimiz beldedeki insanların,
Milletimiz fertlerinin,
Kadın-erkek inanan bütün arkadaşlarımızın,
Dostlarımızın, kardeşlerimizin..
Bize karşı hep civanmertçe davrananların..
Hayır dualarında unutmayıp
Her zaman bizi de yâd edenlerin..
Üzerimizde hakkı bulunan kimselerin..
Kıymetli nasihatleriyle
Bize bekâ desenli sâlihatın yollarını gösterenlerin…
Ve bütün ümmet-i Muhammed’in
Günahlarını bağışla! Ya Rabbi!

Allahım!

Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizi
Bir kere daha tekrarlıyor,
Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını
Bir kez daha salavâtlarla anıyor
Ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz.
Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi!

amin ve selamün alel murselin
vel hamdü lillahi Rabbi’l-alemin…

ÖMER FARUK ŞENTÜRK