Fetullah GÜLEN Hoca efendi den dualar..


Rahmetini hatıra getirdikçe reca duygularımızın

daha da köpürdüğü âlemlerin

 Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür;

 Rabb-i Rahîmimizi bize tanıtan varlığın biricik vesilesi

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline,

 ashabına nihayetsiz salât ü selâm ediyor ve merhamet

 dilenmek üzere bir kere daha merhameti sonsuz olanın ulu dergahına iltica ediyoruz:

Yüceler Yücesi Rabbimiz!

 Cismaniyetin ve hayvaniyetin zulümatlı

dehlizlerinde şaşkın ve âvare dolaşan bu âciz kullarının ve bütün

ümmet-i Muhammed’in gönüllerini lutfedip marifetinin ziyasıyla ışıklandır..

irfan güneşin kalblerimizin ve akıllarımızın üzerine doğsun; doğsun ki, onun nuruyla yümn ü eman içinde Sana ulaşabilelim…

Ey bize her şeyden daha yakın olan Sultanlar Sultanı

Rabbimiz!

 Ne olur, bir kısım evham perdeleri yüzünden kalb

gözlerimizin hakkı-hakikati-göremez hale gelmesine müsaade etme..

 bize, yakınlığının hakkını vermeyi müyesser kıl

ve bizi Sen’den uzaklığın insanı yakıp kül eden azabıyla cezalandırma..

Ya Rahîm ü ya Rahman, ya Hannân ü ya Mennân!

Ayaklarımızı her zaman istikamet üzere sabit eyle ve bizi selam ve esenlik yurdu olan Cennetinle şereflendir!..

Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyârın da

 Efendisi olan Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya,

Peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashâb-ı güzîne salât ü selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz.

 Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..